Sodobno organizirani klicni center in njegov osnovni namen

V povezavi s klicnim centrom imate lahko izjemno dobre izkušnje, po drugi strani pa vas je najverjetneje nemalo takšnih, ki ste s tovrstno storitvijo že imeli slabo uporabniško izkušnjo. A ne glede na to je prav vsak tovrstni center ustanovljen s posebnim namenom.

Osnovni namen vsakega klicnega centra je poglabljanje neposrednega stika, povezava baz, shranjevanje vseh dogodkov, interaktivno komuniciranje, dodane storitve, spremljanje dela operaterjev, povečanje in optimizacija, avtomatizirano nadzorovanje, usmerjanje klicev, vključevanje in posredovanje drugih vrst sodobne komunikacije, združevanje klicev iz različnih telefonskih omrežij in vključevanje ter izključevanje snemanja klicev operaterjev.

Poglabljanje direktnega stika in povezava baz

Poglavitna namena, ki ju ima vsak klicni center, sta med drugim tudi poglabljanje direktnega oziroma neposrednega stika ter povezava baz. Prvi namen je povezan z operaterji in strankami. Sistem stranko lahko na primer avtomatsko poveže na operaterja, ki je za stranko zadolžen. To v praksi pomeni, da stranka lahko vedno govori z isto osebo. Ta pa pozna vse njene potrebe pa tudi same navade ter ji tako učinkoviteje in uspešneje prilagodi ponudbo podjetja.

In kaj vključuje povezava baz kontaktnega oziroma klicnega centra z obstoječimi bazami podjetja? Sem prištevamo podatke o strankah, zavarovalne police, odprte obveznosti in podobno. Prav tako je tu vključena avtomatska identifikacija kličočega.

Shranjevanje vseh dogodkov ter interaktivno komuniciranje

Zagotovo je klicni center ustanovljen tudi z namenom shranjevanja vseh dogodkov v baze. Z njihovo pomočjo lahko opravljamo najrazličnejše statistične analize ter preglede. Ti omogočajo nadzorniku precej bolj preprosto razporejanje števila operaterjev v klicnih akcijah, in sicer v različnih časovnih obdobjih.

In kaj pomeni interaktivno komuniciranje? V praksi gre za učinkovito povezovanje med posameznimi osebami znotraj podjetja, in sicer z istočasnim prenosom obdelovanih podatkov. Ne nazadnje je klicni center ustanovljen tudi z namenom možnosti dodatnih storitev, kot so na primer interaktivni glasovni odzivnik. Preko njega si stranke lahko s pomočjo tonskega izbiranja same poiščejo želene informacije.