Analiza podatkov in raziskovanje

Analiza podatkov in raziskovanjenuje točkovni način. Prvi korak je idejno načrtovanje, nato sledi načrtovanje izvedbe za raziskovanje, potem je potrebno organizirati izvedbo raziskave oziroma same analize podatkov, nakar sledi izvajanje raziskave na koncu pa se celotna analiza podatkov še predstavi.

Pridobivanje podatkov in njihovo raziskovanje na omenjeni način je zelo priljubljen, saj se je mogoče lažje orientirati in lotiti celotne analize podatkov.

 

Potek statistične analize podatkov

Najprej se je potrebno odločiti, na čem bo sploh temeljila analiza podatkov oziroma iz katerega področja bodo pridobljeni podatki. Največkrat se analiza podatkov izvaja v informatiki, medicini, logistiki in v ogromnih podjetjih, kjer je potrebno voditi vse evidence in to dnevno. Pridobivanje analize podatkov je ključnega pomena, da bi bilo neko podjetje uspešno.

Ko se oseba odloči za temo, o kateri bo pridobivala podatke, mora tudi določiti, kaj sploh bo namen te analize in komu bo to predstavljeno. Nato pa sledi zbiranje in koordiniranje podatkov. Ko so pridobljeni vsi podatki, lahko analiza podatkov vse nepotrebne informacije izloči ali drugače rečeno prečisti. Ko so vsi podatki na svojem mestu, sledi še izvedba analize ter interpretacija samih rezultatov.

 

Vprašanja po končani analizi podatkov

Potrebno si je postaviti vsaj tri ključna vprašanja, ki jih je mogoče zaslediti na skoraj vseh raziskavah, in to so: kaj so naši predlogi in nasveti? Kaj smo novega odkrili? Kakšne so omejitve naše analize oziroma kaj bi storili drugače?

S pomočjo teh vprašanj je lahko marsikatera analiza podatkov veliko bolj uspešna in bolj pregledna, kar predstavlja boljše rezultate. Vsaka analiza podatkov je specifična ter delikatna, sploh če oseba rokuje z zelo pomembnimi informacijami, ki ne smejo priti v napačne roke, saj bi lahko tako prišlo do zlorabe.

 …