Prometni znaki so nujno potrebni za tekoče delovanje prometa

Ceste so opremljene s prometnimi znaki. Prometni znaki niso namenjeni zgolj avtomobilom in tovornjakom, temveč tudi kolesarjem in pešcem. 

Poznamo več vrst prometnih znakov. Imamo tiste, ki nam povedo kolikšna je omejitev, kot tudi znake, ki nam sporočijo kakšno približujočo se nevarnost ali oviro. Med prometne znake pa uvrščamo tudi smerokaze in znake za kraje. 

Znaki za omejitve hitrosti so po navadi okrogle oblike, ter imajo rdečo obrobo, znotraj kroga pa piše neka številka, katera pomeni omejitev. Ta znak je lahko opremljen tudi z pomožno tablo, ki leži pod znakom in pomeni, v katerih okoliščinah ta znak velja (na primer v primeru dežja). Obstajajo pa tudi drugačni znaki za omejitev, kot so cone in območje umirjenega prometa, kateri so kvadratne oblike. 

Prometni znaki so nujno potrebni za tekoče delovanje prometa

Naslednja vrsta znakov so znaki za nevarnost, kateri nas opozorijo o bližnji nevarnosti. To so znaki raznih oblik, najpogosteje pa so trikotne oblike, ter imajo prav tako rdečo obrobo. Ta nas lahko opozarja na bližnji oster ovinek, ali pa na spolzko cesto. Znak nas lahko tudi opozarja na morebitno divjad na cesti. Takšni znaki so tudi dela na cesti, katerim pa sledijo še znaki za omejitev hitrosti. 

Imamo tudi znake za potek prometa in sicer znak za prednostno cesto, ob katerem je še znak, ki kaže potek prednostne ceste. Temu znaku sta sorodna tudi znak za neprednostno cesto in pa stop znak, pri katerem se je obvezno ustaviti. 

Vsi zgoraj navedeni znaki in še mnogi, pa stojijo na primerni razdalji od začetka veljave, ter so narejeni iz odsevnega materiala, tako da jih je mogoče videti tudi ponoči. …