Za opravljanje operativnih nalog se morajo gasilci neprestano usposabljati

Čeprav se ob gledanju različnih oddaj, filmov in nadaljevank zdi delo gasilcev adrenalinsko, pa je v realni situaciji v prvi vrsti predvsem zelo zahtevno. Prostovoljni in poklicni gasilci so zadolženi za opravljaje operativnih nalog gasilstva, ki pa so med seboj zelo različne in zahtevajo tudi različno ukrepanje.

Zaradi tega morajo gasilci poznati različne načine ukrepanja v primeru reševanja človeških življenj, gašenja požarov, v primeru poplav in v številnih drugih situacijah. Edini način, da so svoje naloge dobro opravijo je, da se neprestano izobražujejo in usposabljajo.

Operativne naloge gasilcev so si med seboj zelo različne

V obdobju, ko je zaradi podnebnih sprememb, naravnih nesreč vedno več, si življenja brez gasilcev težko predstavljamo. Vendar pa poplave, zmrzali in požari v naravi niso edine operativne naloge, ki jih gasilci opravljajo in s katerimi se soočajo ne glede na vremenske razmere in čas.

Med operativne naloge gasilstva štejemo tudi intervencije v primeru prometnih nesreč, okoljskih in industrijskih nesreč, zaščito in reševanje ljudi, premoženja, okolja in kulturne dediščine, požarno stražo in številne druge naloge. Ker so naloge med seboj zelo različne, morajo biti gasilci zanje ustrezno usposobljeni.

Redno izobraževanje in usposabljanje gasilcev je izjemno pomembno

Gasilska služba je organizirana na podlagi prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na določenih operativnih območjih. Gasilci so vključeni v posamezno gasilsko društvo prostovoljno, vendar tudi to od njih zahteva neprestano usposabljanje. To je edini način, da v primeru intervencij pravilno ukrepajo. Tekom izobraževanja gasilci pridobivajo različne načine, ki označujejo položaj gasilcev v hierarhiji celotne gasilske organizacije.

Čini so odvisni od njihove splošne izobrazbe, strokovne usposobljenosti, dolžine gasilske službe ter sposobnosti. Gasilci redno izvajajo tudi gasilske vaje, na katerih se izpeljejo različni scenariji določene nesreče ali izrednega dogodka. Te so ključnega pomena za to, da je v resnični situaciji njihovo ukrepanje hitrejše, natančnejše in predvsem samozavestnejše.